שכר בסיס

סוג עבודה:תשלום:

תאריך:      תשלומים

תשלום נוסף:

שווי שימוש ברכב צמוד

פרטים אישיים

אזרחותפרטים אישיים:

תאריך לידה:

/

מצב משפחתי:

פרטים לנקודות זיכוי

ילדים עד גיל 18

עולה חדש

תאריך עליה: /

שרות צבאי

תאריך סיום שרות חובה:

תואר אקדמי

ישוב מיוחד

הזכאי להטבת מס:

גמל ופנסיה

סוג הפנסיה:
ניכויי עובד אחוז סכום
קופת גמל:
קרן השתלמות:
קופת גמל עצמאי:
ביטוח חיים:
ניכויים נוספים:
ארגון עובדים:
הפרשות מעביד אחוז סכום
קופת גמל:
פיצויים:
קרן השתלמות:
אובדן כושר עבודה:
הפרשות נוספות:
מס שכר:
מחשבון השכר המוצג פותח על ידי חברת מלם שכר בע"מ ככלי המאפשר לבצע חישוב סימולטיבי של רכיבים שונים בתלוש השכר. החישוב מבוסס על הנתונים המוזנים על ידי המשתמש נכון להיום ועל הוראות החוק אשר יכול וישתנו בעתיד. החברה עשתה כל שבידה על מנת לפתח מחשבון מדויק ואיכותי. יחד עם זאת, יתכנו הבדלים בין התוצאות המופקות על ידי המחשבון לבין תלוש השכר אשר יתקבל בפועל. השימוש במחשבון ובמידע המופק ממנו הינו באחריות המשתמש בלבד. מחשבון זה אינו בא להחליף קבלת ייעוץ מקצועי מכל סוג ואין לראות בו ובתוצאות המופקות בגדר ייעוץ מקצועי ו/או המלצה ו/או הנחיה כלשהי מטעם חברת מלם שכר בע"מ ו/או מי מטעמה. החברה אינה אחראית על כל נזק אשר יגרם למשתמש במחשבון או לצד שלישי כלשהו. השימוש באתר מותנה בהסכמתך לתנאי השימוש.

תלוש השכר שלך

הפרשות מעסיק
ביטוח לאומי:
קופת גמל:
קרן השתלמות:
פיצויים:
אובדן כושר עבודה:
הפרשות נוספות:
מס שכר:
היטל עובדים זרים:
סה"כ הפרשות מעביד:
שווי הטבה
שווי רכב:
קופת גמל:
אובדן כושר עבודה:
פיצויים:
שווי קרן השתלמות:
שווי הטבה:
שווי הטבה לגילום:
סה"כ שווי הטבה:
נתוני מס
נקודות זיכוי:
זיכוי חיסכון:
זיכוי ישוב:
נתוני עזר
עלות מעסיק:
תשלומים כמות \ אחוז ערך סכום
שכר בסיס
תשלום נוסף
נטו לגילום
סכום הגילום
שעות רגילות
שעות נוספות 125%
שעות נוספות 150%
שעות נוספות 175%
שעות נוספות 200%
סה"כ תשלומים
ניכויים כמות \ אחוז ערך סכום
מס הכנסה
ביטוח לאומי
ביטוח בריאות
ניכויי קופות
קופת גמל
קרן השתלמות
ניכויים אישיים
קופת גמל עצמאי
ביטוח חיים
ניכויים נוספים
מס ארגון
ניכויים בעד מגורים
הוצאות נלוות
דמי ביטוח רפואי
סה"כ ניכויים
נטו לתשלום